mandag 14. mars 2011

Mange lys for JapanDet har blitt mange lys og bønner for folket i Japan denne helga. Mange nyhetssendinger som har blitt sett på. Godt å vite at dei norske eg veit kven er, har det bra!
Er ufatteleg å sjå på øydeleggingane.. Men som det effektive folket dei er i Japan, kan ein jo allereie se at dei er i gong. Etter besøket mitt i Kobe i 2009, kunne eg sjå kor effektivt dei hadde bygdt opp etter jordskjelvet i 1995. Godt verden er med på å hjelpe!

Legg folket i Japan og alle hjelpefolka i bønnene mine. 


Ingen kommentarer: