søndag 17. april 2011

Palmesøndag

I dag ferier vi Palmesøndag. Starten på påska. for mange bare ein flott ekstra ferie, med raude dagar og ekstra god lønn.
Men veit dei kva den eigentleg symboliserar? Har vi gløymt det oppi alt det gule og påakegodteriet?

Har vi gølymt at det er ei viktig kristen høgtid? At det er den som symboliserar at vi som kristne er klar for Himmelen! At Jesus tok våre synder på seg på korset, for at vi skulle få evig liv!

Vi er syndfri! Kan det bli betre?!

Har derfor vald å skrive teksetn fra Matteusevangeliet om dagen i dag:
Matt. 21, v 1- 9:
1. Då dei nerma seg jerusalem og kom il Betfage ved Oljeberget, sende Jesus to læresveinar av stad og sa til dei:
2. Gå inn i landsbyen rett framfor dykk. Der finn de straks ei eselhoppe som står bunden, og ein fole saman med henne. Løys dei og lei dei hit til meg.
3. Dersom einkvan seier noko til dykk, skal de svara: Herre har bruk for ei! Då skal han straks senda dei.
4. Men dette hende så det skulle verta oppfylt, det som var sagt ved profeten:
5. Sei til Sions dotter: Sjå kongen din kjem til deg. Audmjuk rir han på eit esel - på folen åt eit trældyr.
6. Læresveinane gjekk då av stad og gjorde som Jesus hadde sagt.
7. Dei henta eselet og folen, og la kappene sine på dei, og han sette seg oppå.
8. Mange i den store folkemengd breidde kappene sine ut på vegen, andre hogg greiner av trea og strøydde på vegen.
9. Folkehopen som gjekk føre, og deisom fylde etter ropa og sa: Hosianna, Davids son! Velsigna vere han som kjem i Herrens namn! Hosianna i det høgste!


Ha ei velsigna god høgtid!!

Ingen kommentarer: