tirsdag 10. mai 2011

Farstgrenser...

Det blir snakka om at svenkse veger er så mykje bedre enn våre. Og på nokon punkter er det nok sant. I Sverige kan ein kjøre i 120 km/t på motorvegen, og på større veger går det i 80- og 90 km/t, som regel. Mens vi i Norge har både 50 og 60 km-grenser på europaveg og motorveg.
Men ein ting er heilt sikkert: Vi har i alle fall asfalt på dei fleste småvegar!!

På bilete viser vegen forbi huset vårt her i Röke. Det er ein veg med ganske mykje trafikk, det bur nemlig ganske mange langs denne vegen. Som de ser er vegen gruslagt! Og den har 70(!) km/t som fartsgrense!
Hadde det skjedd i Norge?! I don´t think so!

Jaja, bare eit lite hjertesukk og litt erting av svenksene :)

Ingen kommentarer: